Målgruppe

For yderligere information om målgruppe for vaccination mod COVID-19, kan du læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Sundhedsstyrelsen har fastlagt en prioriteringsrækkefølge for tilbud om vaccination mod COVID-19.

 1. Borgere i plejebolig mv.

 2. Borgere over 65 år som får både praktisk hjælp og personlig pleje

 3. Borgere over 85 år

 4. Udvalgt frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren

 5. Udvalgte patienter med særligt øget risiko, f.eks. kræftsyge, svært immunsupprimerede og personer med meget svær hjerte- lunge eller leversygdom

 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko

 7. Borgere 80-84 år

 8. Borgere 75-79 år

 9. Borgere 65-74 år

 10. Borgere under 65 år med tilstande, som giver øget risiko

 11. Personale, som varetager samfundskritiske funktioner

 12. Øvrig befolkning over 16 år

Målgrupperne vaccineres ikke nødvendigvis i den rækkefølge, der står her. Der kan være praktiske forhold der gør, at rækkefølgen ændres, f.eks. valgte vi i første omgang at vaccinere plejehjemsbeboere (gruppe 1) og ansatte på plejehjem (gruppe 4), da de kunne vaccineres på samme tid og på samme sted.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vaccinationskalender

Du kan læse mere om, hvornår bliver det din tur til at få tilbud om vaccine mod COVID-19.

Alle får tilbudt vaccination i takt med, at vi får leveret godkendte vacciner til Danmark. Dog tilbyder vi ikke vaccination til børn under 16 år samt til gravide og ammende, fordi vaccinerne ikke er undersøgt og godkendt til de grupper.

Børn under 16 år samt gravide og kvinder, der ammer, vil ikke blive tilbudt vaccination. I helt særlige tilfælde, f.eks. ved meget alvorlige sygdomme, kan et barn eller en gravid dog godt blive tilbudt vaccination efter en konkret lægefaglig vurdering.

Kvinder i den fertile alder bør være opmærksomme på, om de kan være gravide, før de bliver vaccineret.

Hvis du har høj feber (mindst 38 grader) eller har akut alvorlig infektion som f.eks. lungebetændelse, skal vaccinationen udskydes. Du kan godt blive vaccineret, hvis du blot har let temperaturstigning eller ikke alvorlige infektioner som f.eks. forkølelse, men overvej altid, om du kunne have COVID-19.

Hvis du får blodfortyndende medicin, har for få blodplader eller har en sygdom som hæmofili, kan der opstå blødning eller blå mærker efter indsprøjtning i musklen, men sædvanligvis kan du godt blive vaccineret.

Effekten af vaccine kan være lavere hos personer med immundefekt eller som får immunsupprimerende behandling, men sædvanligvis kan man godt blive vaccineret.

Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk straks-reaktion efter en vaccine eller efter injektion af et lægemiddel, bør du kontakte din læge, før du bliver vaccineret mod COVID-19. Hvis du har kendt allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol, bør du ikke vaccineres med Comirnaty ®, COVID-19 vaccine Moderna® eller COVID-19 vaccine AstraZeneca®.

Er der nogen, der ikke kan tåle at blive vaccineret? Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om målgrupper.

Log ind med NemID