Hvor skal jeg vaccineres

Langt de fleste borgere skal vaccineres på regionale vaccinationscentre. Du kan under "Overblik over vaccinationscentre" finde information om det enkelte regionale vaccinationscenter i din region.

Noget personale på sundheds-, ældre- og socialområdet vil dog få tilbud om vaccination på arbejdspladsen. Borgere, der ikke kan eller bør transporteres til et centralt vaccinationscenter, vil få et tilbud lokalt, f.eks. borgere der bor på plejecenter.

Patienter, som får behandling på sygehus, og som på baggrund af en individuel vurdering om særlig høj risiko ved COVID-19, tilbydes vaccination, vil typisk blive vaccineret på sygehuset.

Personer, fx på plejecentre, som ikke kan transportere sig til vaccinationscentrene, vil kunne blive vaccineret på deres plejecenter

Hvis du ønsker at se, hvor vaccinationerne foregår, så gå ind på DIN regions hjemmeside og læs mere. Regionerne opdaterer løbende med nye informationer og vaccinationscentre.

Du står som udgangspunkt selv for transport til vaccinationscenter, hvis du har fået tilbudt vaccination og ikke modtager hjælp via kommunen.

Er dette ikke muligt ved egen hjælp eller med hjælp fra pårørende, fordi du fx har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du få hjælp af din hjemkommune (jf. Serviceloven §117). Mulighederne vil fremgå af din kommunes hjemmeside.

Modtager du hjemmehjælp, kan du også gå i dialog med hjemmeplejen om transport. Hvis du bliver transporteret til et vaccinationscenter af din kommune, står kommunen også for at booke tid for dig. Det skal du ikke selv gøre

Når du skal vaccineres mod COVID-19, skal du husk at møde op til den aftalte tid på vaccinationsstedet. Mød gerne op så tæt på din tid som muligt. Du bør ikke møde op i god tid før vaccination, da det kan være med til at give kødannelse.

Det vil fremgå af dine tider på vacciner.dk eller på NemSMS, hvor du skal møde op.

Du skal huske dit sundhedskort som vil blive scannet når du møder op. Hvis du ikke har sundhedskortet, skal du medbringe billede-ID (pas, kørekort eller legitimationskort). Husk også mundbind.

Ja, du må gerne tage en pårørende med til vaccinationscenteret.  For at mindske smitterisiko beder vi om, at du kun ledsages af én pårørende.

Det er dig selv, der afgør, hvem der er din nærmeste pårørende. Pårørende er typisk din ægtefælle/samlever, børn eller en nær slægtning. Det kan også være en god ven, som du har et tæt forhold til.

Du vil typisk blive vaccineret i overarmen. Som ved alle andre typer af lægemidler, kan der opstå bivirkninger, når du bliver vaccineret. De fleste bivirkninger er dog milde og kortvarige. I sjældne tilfælde kan der opstå alvorlige bivirkninger, herunder allergiske reaktioner. Efter vaccinationen skal du derfor vente i venteområdet i 15 minutter. Hvis du skulle få en allergisk reaktion, er sundhedspersonalet trænet til at håndtere det på stedet. Når du har ventet i 15 minutter uden alvorlige reaktioner, kan du tage hjem igen.

Personalet vil også bære værnemidler. Vaccinationerne foretages altid under lægeligt ansvar, men du vil møde forskellige sundhedspersoner

Ja, du kan godt blive vaccineret i en anden kommune eller region, end den som du bor i.

Du skal som udgangspunkt altid have den første og anden vaccination samme sted. Hvis du har en aftalt tid til vaccine nr. to, så er det dit ansvar at møde op på det aftalte sted - også selvom du er flyttet til en anden kommune og/eller region. Hvis du planlægger at flytte over en længere afstand, kan du vente med at bestille tid til første vaccination til efter, du er er flyttet.

Log ind med NemID