Efter vaccinationen

Du kan finde information om dine vaccinationer i din sundhedsjournal (under dine vaccinationer) på Sundhed.dk eller i app’en MinLæge. Du kan også kontakte egen læge.

Du skal følge de samme retningslinjer for Sundhedsstyrelsen, selvom du er vaccineret. Du skal derfor fortsat følge anbefalingerne om at holde afstand, vaske hænder og blive hjemme, hvis du er syg.

Vaccinerne er ikke 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom man er fuldt vaccineret. Vi ved heller ikke endnu, om vaccination mod COVID-19 forebygger, at den vaccinerede kan bære virus og dermed smitte andre uden selv at få symptomer.

Hvis du har symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en smittet, anbefaler vi fortsat, at du bliver testet.

Vi ved endnu ikke om vaccination mod COVID-19 også forebygger, at den vaccinerede kan være bærer af virus og dermed give smitten videre. Vi forventer dog, at vi får denne viden i takt med udrulningen af vaccinationerne.

Uanset hvad, vil man som vaccineret fortsat kunne overføre smitte fx via berøring af genstande med urene hænder, hvorfor det er vigtigt at følge de generelle anbefalinger til at forebygge smitte med COVID-19.              

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også for Comirnaty®, COVID-19vaccine Moderna® og COVID-19 vaccine AstraZeneca®. Generelt er der tale om milde og forbigående bivirkninger, og vi anser alle tre vacciner for at være meget sikre og veldokumenterede.

De fleste vil opleve smerter, der hvor de er blevet stukket. Øvrige almindelige bivirkninger er fx træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen. Hvis du oplever disse kendte og forbigående gener, behøver du ikke kontakte læge.

I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske straks-reaktioner (anafylaksi), som blandt andet kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen.

Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk straks-reaktion efter en vaccine eller efter injektion af et lægemiddel, bør du kontakte din læge, før du bliver vaccineret mod COVID-19. Hvis du har kendt allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol, bør du ikke vaccineres med Comirnaty ®, COVID-19 vaccine Moderna® eller COVID-19 vaccine AstraZeneca®.

I forbindelse med vaccination mod COVID-19 skal du blive på vaccinationsstedet i 15 minutter efter vaccinationen, så sundhedspersonalet kan se, at du har det godt efter vaccinationen og ikke får en af de sjældne allergiske reaktioner.

Fra andre vacciner ved vi, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger, efter at man er blevet vaccineret. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje, efter at de er godkendt både i forhold til hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger, de giver.

Du bør kontakte din læge, hvis du oplever alvorlige symptomer, efter du er blevet vaccineret. Det kan f.eks. være allergiske symptomer som vejrtrækningsbesvær eller hududslæt. Lægen kan vurdere, om symptomerne kan skyldes vaccinen eller evt. andre forhold. Du kan i øvrigt kontakte din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har fået bivirkninger efter vaccination.

Lægen har pligt til at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Du kan også selv indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen via www.lmst.dk. Du kan læse mere om kendte bivirkninger ved COVID-19 vacciner på Lægemiddelstyrelsens temaside om vacciner mod COVID-19.

Log ind med NemID