Boostervaccination mod covid-19

Personer på 50 år og derover bliver tilbudt vaccination.

Personer, der er under 50 år, og som er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt vaccination mod covid-19.

Personale i sundheds- og plejesektoren samt udvalgte dele af socialområdet, som har tæt kontakt med patienter eller borgere, der er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt booster-vaccination mod covid-19.

Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at pårørende til personer i særlig øget risiko tager imod tilbuddet om vaccination for at beskytte deres pårørende i særlig øget risiko.

Sundhedsstyrelsen vil inden opstart af vaccinationsprogrammet offentliggøre retningslinjer for hvilke personer under 50 år, der anbefales booster-vaccination.

Du kan læse mere om vaccination på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du tilbydes vaccination på baggrund af din alder, vil du modtage en invitation i e-Boks/mit.dk.

For plejehjemsbeboere vil der være et særligt tilbud med lokal vaccination uden invitation og tidsbestilling.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside