Om vaccination

Covid-19
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle på 50 år og derover får en booster-vaccination mod covid-19. Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at gravide, personale på sundheds- og ældreområdet og udvalgte dele af socialområdet, og som har tæt kontakt til borgere og patienter i øget risiko, samt pårørende til personer i særlig øget risiko bliver booster-vaccineret mod covid-19. Udvalgte personer under 50 år, som har særlig risiko for alvorligt forløb af covid-19, vil også kunne få en booster-vaccination ud fra en individuel vurdering.

Tilbuddet om vaccination gælder frem til udgangen af februar 2023.

Influenza

  • Grupper der stadig tilbydes vaccination: Gravide og folk med erhvervet eller medfødt immundefekt samt personer i deres husstand kan blive vaccineret til og med den 1. marts 2023.

  • Grupper der ikke længere tilbydes vaccination: Personer 65+ år, børn 2-6 år, sundheds og plejepersonale samt folk med visse kroniske sygdomme, kan ikke længere modtage vaccination efter den 15. januar 2023.

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat, at personer, der ikke er blevet vaccineret, bliver vaccineret med 1. og 2. stik. Det gælder også, selvom de er yngre end 50 år, da der kan være en vis risiko for alvorlig sygdom, hvis man ikke er vaccineret.

Risikoen for alvorligt forløb mod covid-19 er større, jo ældre man er. Derfor vil det fortrinsvist være personer, der er over 40 år, der vil have størst gavn af vaccination med 1. og 2. stik. Yngre personer kan dog også have gavn, særligt hvis de har risikofaktorer som kronisk sygdom, svær overvægt m.v.

Primærvaccination (1. og 2. stik) vil fortsat blive givet med de oprindelige mRNA-vacciner.

Børn og unge får kun meget sjældent et alvorligt forløb af covid-19 med omikron-varianten-. Derfor vil tilbuddet om vaccination med 1. og 2. stik til børn mellem 5 og 17 år fremover ikke være et generelt tilbud. Børn og unge, er er i øget risiko pga. sygdom eller en medfødt lidelse, kan blive vaccineret, hvis lægen anbefaler det

Personer over 18 år vil fortsat have mulighed for at få 3. stik, efter der er gået tre måneder siden 2. stik.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der går 1 måned fra du er blevet rask, til du bliver vaccineret.

Sundhedsstyrelsen vil tilbyde variantopdaterede mRNA-vacciner i efterårets vaccinationsprogram. Disse er godkendt af De Europæiske Lægemiddelagentur.

Vaccinationen, der bliver tilbudt i løbet af efterår/vinter 2022-23, er med en variantopdateret vaccine. Influenza-vaccinerne bliver opdateret hvert år, og på samme vis er covid-19-vaccinerne også blevet opdateret for bedre at ramme omikronvarianten.

De variantopdaterede vacciner er tilpasset den variant, som er den dominerende i samfundet.

Du vil blive tilbudt vaccination med en variantopdateret mRNA-vaccine, som forventes at dække bedre og i længere tid end de tidligere vacciner. De variantopdaterede mRNA-vacciner er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Coronavirus ændrer sig løbende, og der opstår nye varianter. De variantopdaterede vacciner giver en bedre og bredere beskyttelse imod de virusvarianter, der er i omløb nu, end de oprindeligt godkendte vacciner. Opdatering af corona-vacciner kan sammenlignes med, hvordan influenza-vaccinerne hvert år bliver opdateret.

Du kan altid finde den nyeste information om de forskellige vacciner på:
Lægemidelstyrelsens hjemmeside: Vacciner mod covid-19
Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Spørgsmål og svar om vaccination

Hvis du ikke tager imod tilbuddet, når du får brev i e-Boks/mit.dk eller fysisk post, kan du stadig få en vaccination på et senere tidspunkt. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at du tager imod tilbuddet, når du får det.

Du kan godt blive vaccineret selvom du venter svar på en covid-19 test. Hvis du er i isolation skal du vente med at blive vaccineret indtil din isolation er ophævet. Du skal også vente med at blive vaccineret hvis du har symptomer der kunne være covid-19.

Hvis du har haft covid-19, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du venter med at blive vaccineret til 1 måned efter du er blevet rask.

Du kan altid finde den nyeste information om vaccination mod på

Fra den 15. november 2022 kan borgere, som ikke tilbydes gratis vaccination, købe en variantopdateret boostervaccination.

Dette kan ske hos praktiserende læger, apoteker og private udbydere.

Du kan på hjemmesiden coronasmitte.dk under siden "Vaccination" se, hvilke udbydere, der tilbyder egenbetalt vaccination.