Målgrupper

Hvem bliver tilbudt vaccination?

Covid-19 

Personer på 50 år og derover bliver tilbudt vaccination.

Personer, der er under 50 år, og som er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt vaccination mod covid-19.

Personale i sundheds- og plejesektoren samt udvalgte dele af socialområdet, som har tæt kontakt med patienter eller borgere, der er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt booster-vaccination mod covid-19.

Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at nære pårørende i samme husstand som personer med svært nedsat immunforsvar tager imod tilbuddet om vaccination for at beskytte deres pårørende i særlig øget risiko.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Vaccination mod covid-19

Influenza

Hvem tilbydes fortsat vaccination mod influenza:

  • Gravide i 2. og 3. trimester

  • Borgere med erhvervet eller medfødt immundefekt samt personer i deres husstand

Nedenstående grupper tilbydes ikke længere vaccination mod influenza efter den 15. januar 2023:

  • Alle på 65 år og derover

  • Børn på 2-6 år

  • Sundheds- og plejepersonale

  • Personer med visse kroniske sygdomme.

 Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Vaccination mod influenza

Tilbuddet om vaccination mod pneumokokker udløb den 15. januar 2023

Personer, der er under 50 år, og som er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt vaccination mod covid-19.

Personale i sundheds- og plejesektoren samt udvalgte dele af socialområdet, som har tæt kontakt med patienter eller borgere, der er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt booster-vaccination mod covid-19.

Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at nære pårørende i samme husstand som personer med svært nedsat immunforsvar tager imod tilbuddet om vaccination for at beskytte deres pårørende i særlig øget risiko.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvem under 50 år, som tilbydes boostervaccination i efteråret.

Sådan bliver du vaccineret
Hvis du anbefales vaccination på baggrund af din sygdom eller tilstand og ikke din alder, modtager du ikke en invitation.

Her vil du i stedet kunne bestille tid til vaccination i et vaccinationscenter ved at:

  • Gå ind på vacciner.dk. Under "Tidsbestlling" skal du bekræfte, at du er i målgruppe for vaccination. Du skal udfylde en tro- og loveerklæring. Hvis du er i tvivl, om du er i målgruppe for vaccination, kan du udfylde en vejledende guide, som også findes under "Tidsbestilling". Du kan herefter bestille tid til vaccination.

  • Tale med din læge, som kan oprette et vaccinationsforløb på vacciner.dk til dig. Herefter kan du selv bestille tid på vacciner.dk. I nogle tilfælde vil lægen kunne vaccinere dig med det samme.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Vaccination mod covid-19

Tilbuddet om influenzavaccination af 2-6 årige børn udløb den 15. januar 2023.

Børn og unge bliver kun meget sjældent alvorligt syge af covid-19 med omikron-varianten, hvorfor tilbud om vaccination med 1. og 2. stik til børn og unge mellem 5 og 17 år fremover ikke vil være et generelt tilbud.

Ganske få børn med særlig øget risiko for et alvorligt forløb, vil fortsat have mulighed for vaccination efter en individuel vurdering af en læge.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Formålet med vaccinationsprogrammet er at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død. Derfor er det personer i størst risiko for et alvorligt forløb, som bliver tilbudt booster-vaccination. Formålet med vaccination er ikke at forebygge smitte med covid-19, hvorfor personer under 50 år ikke for nuværende tilbydes booster-vaccination.

Personer under 50 år er generelt ikke i særlig øget risiko for et alvorligt forløb, hvis de bliver syge med covid-19. Derudover er yngre personer under 50 år godt beskyttet mod alvorlig sygdom med covid-19, da rigtig mange allerede er vaccinerede og har været smittet med covid-19 tidligere, og derfor er der god immunitet i denne del af befolkningen.